REGULAMIN SKLEPU WWW.BEAUTYDRUGS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu www.beautydrugs.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym lub Sklepem jest firma Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24 A, NIP 1132680104, Regon 369880044.
2. Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24 A, zwana w dalszej części regulaminu Good Luck jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych produktów. Klient otrzymuje potwierdzenie informacji, o której mowa powyżej, najpóźniej w momencie odbioru produktu dokumentowanego fakturą VAT lub paragonem. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do wysłania własnego numeru NIP do Sprzedającego na adres email i upoważnić Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24 A, do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym www.beautydrugs.pl w ramach Prezentacji Produktów w sklepie internetowym www.beautydrugs.pl
4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków. Akceptacja regulaminu następuje w chwili złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniami poniżej.
5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ‘RODO’, ‘ORODO’, ‘GDPR’ lub ‘Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Good Luck.
6. Zawartość sklepu internetowego stanowi zaproszenie do składania ofert. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania oferty klienta przez Good Luck poprzez wysłanie stosownego potwierdzenia.
7. W ciągu 14 dni od daty zakupu produktów kosmetycznych klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Jednakże produkty nie mogą nosić śladów użytkowania.

II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. FORMY POTWIERDZEŃ.

1. Zawartość Sklepu Internetowego www.beautydrugs.pl stanowi zaproszenie do składania ofert, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie Good Luck ofertę kupna określonego towaru/usługi.
2. Good Luck nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów oraz zachowania ich cen. Termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest dostępnością towaru, jednakże nie powinien przekroczyć 3 dni dla towarów z czasem realizacji ’72h’ , oraz 2-3 tygodni dla towarów z czasem realizacji ‘do 21 dni’ oraz 30 dni dla towarów oznaczonych ‘do 30 dni’. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w magazynie Good Luck zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową autoryzacja może zostać poddana dodatkowej weryfikacji, co może wydłużyć proces realizacji zamówienia.
3. Wszelkie informacje na temat towarów w ofercie Sklepu Internetowego www.beautydrugs.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Do zakupów w sklepie internetowym www.beautydrugs.pl upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawych w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego Good Luck.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
7. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. W razie potrzeby handlowiec skontaktuje się z klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu i ustali szczegóły oraz sposób realizacji zamówienia.
8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Właściciela sklepu. Ewentualne nieprawidłowości mogą być konsultowane telefonicznie z Klientem.
9. System Sklepu Internetowego jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przesyła je w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Zamawiającego oraz www.beautydrugs.pl. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt firmie Good Luck pod adres e-mail: info@beautydrugs.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 883 222 255.
10. Pracownik Good Luck może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez list e-mail. Pracownik Good Luck skontaktuje się z Zamawiającym w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez list e-mail, lub przez serwis społecznościowy celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.
11. W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane
12. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem Good Luck jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia Klient upoważnia firmę Good Luck do wystawienia faktury bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.
13. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.beautydrugs.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Dla podmiotów gospodarczych możliwe są ceny hurtowe objęte tajemnicą handlową i ustalane indywidualnie.
14. Good Luck zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
15. Good Luck zastrzega sobie prawo do realizacji złożonych zamówień w osobnych partiach, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
16. Kolorystyka produktów może różnić się w zależności od monitora Klienta sklepu.
17. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

III. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH I FORMY PŁATNOŚCI.

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów InPost. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych usług firmy kurierskiej (zastrzeżenie godziny doręczenia, dostawa w sobotę) poprzez kontakt z naszym handlowcem tel: 883 222 255 lub poprzez zastrzeżenie przez Klienta w uwagach co do kwestii formy transportu. Usługi dodane wiążą się z dodatkową opłatą, a ich zasięg jest ograniczony określony przez firmę kurierską wykorzystywaną w ramach dystrybucji towarów zawartych w sklepie internetowym.
2. Szczegółowe informacje na temat przesyłki klient może uzyskać pod adresem e-mail: info@beautydrugs.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 883 222 255.
3. Reklamacje odnoście uszkodzeń wynikłych z winy firmy transportowej reguluje art. 76 pkt 4 prawa przewozowego.
4. Zamówione w ramach Sklepu www. beautydrugs.pl Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.
5. Czas dostawy towarów podany zostanie telefonicznie lub na adres e-mail zamawiającego – po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu zamówienia.
6. Zapłata za zakupiony Produkt wraz z kosztami przesyłki realizowana jest za pośrednictwem płatności on-line PRZELEWY24, przedpłatą na rachunek bankowy firmy Good Luck lub za pobraniem przy odbiorze. Na przelew czekamy 7 dni (5 dni roboczych). Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
7. Przedpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Good Luck zgodnie z poniższym wzorem: Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać:
Nazwa odbiorcy:
Good Luck Alona Suchodolska
Ostroroga 24A
01-163 Warszawa
mBank
Rachunek PLN: 38 1140 2004 0000 3002 7850 3945
Kwota – ………………. Nazwa zleceniodawcy – dane firmy/osoby zamawiającej i tel. kontaktowy Tytułem – (podać IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty pełnej kwoty odpowiadającej wartości przesyłki (zrealizowanego zamówienia na towar według potwierdzenia przesłanego przez Good Luck wraz z kosztami transportu) na koncie.

8. Nie ma możliwości odbioru zamówienia stacjonarnie.

IV. ZWROTY PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH.

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany/wymieniany towar wraz z opisem reklamacji.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
3. Reklamacje odnoście uszkodzeń wynikłych z winy firmy transportowej reguluje art. 76 pkt 4 prawa przewozowego.
4. W razie uszkodzeń towaru transportowanego PRZEZ DORĘCZYCIELA należy wraz z nim wypełnić protokół szkody.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 14 dni na wskazany numer rachunku bankowego lub na kartę, jeśli wpłata została dokonana za pomocą karty płatniczej.
8. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od otrzymania przesyłki.
9. W pierwszej kolejności prosimy o wysłanie informacji o chęci zwrotu drogą elektroniczną na adres info@beautydrugs.pl (konieczny warunek odstąpienia od umowy, przed upływem 14 dni od dostarczenia przesyłki), następnie wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka standardowa) w przeciągu 14 dni zwracanych produktów na adres: Good Luck Alona Suchodolska z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 2/7. Przed odstąpieniem od umowy prosimy o zapoznanie się z pouczeniem.
10. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Sposób opakowania i przewozu zwracanych produktów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Kosmetyki powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.
11. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
12. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
13. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
14. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może stanowić podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Dla zachowania prawidłowości działania zamówień internetowych, twoja przeglądarka internetowa powinna:

  • posiadać włączoną obsługę’ cookie’ (domyślnie tak jak jest),
  • obsługiwać Java Script (Internet Explorer 3.0 i Netscape 2.0 lub nowsze) oraz DHTML,
  • prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS).

3. Good Luck zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów,
– przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
– dokonywania zmian w treści Regulaminu sklepu www.beautydrugs.pl w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowywania go do obowiązujących przepisów prawa.
4. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu.